Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomoc w pomiarze światła uwalnianego z obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, zastosowanie tego urządzenia wzrosło, głównie dzięki pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy zamierzenie omówić o niektórych wspólnych zastosowań oraz rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, iżby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, gdy początek światła jest jednorodne, owo jest wzięty jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże waga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, o ile chodzi o projektowanie natomiast oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej uchwycić sens rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się przedstawienie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, przecież daje punkt widzenia na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one wesprzeć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą odciążyć w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest dużo mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą przynieść ulgę w pomiarze jednorodności koloru tudzież skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy teraz nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od czasu rodzaju aplikacji natomiast jej zastosowań. Dlatego grunt jest, aby odgadnąć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wariant urządzenia posiada stałą oś poziomą oraz ośka pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten klasa jest wyposażony w stałą ośka pionową oraz dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać http://www.bronicki.pl, iż zarówno rodzaj A jak tudzież gatunek B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów typ jednostki jest używany do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii a poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten kategoria charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać, iż klasa C jest słynny w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten gatunek struktury jest utworzony, kiedy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl sprawa biorąc, ów rodzaj jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej a innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome sukurs obrotowe zaś błysk osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był krótki przedstawienie zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ów materiał pomoże Ci otrzymać w znacznym stopniu lepsze zrozumienie tych jednostek.

Related Posts