Kredytowanie szpitali jest podróżą, zaś nie celem

W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem dla każdej firmy, tak aby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, gdzie stan opieki nie przypadkiem znajdować się narażone na szkoda w środku wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest bardzo udzielający się a działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych zaś technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość raz za razem słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym stan usług medycznych staje się koniecznością, tudzież akredytacja jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za sprawą organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu oraz poprawy jakości, wydajności tudzież skuteczności. Technecon Healthcare, jako konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów i procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, tudzież oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, podczas gdy plus prowadzi za pośrednictwem tok akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest poręka wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto może się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tym momencie funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana bądź licencjonowana za sprawą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za sprawą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów a standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości oraz parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami teraz stosowanymi dzięki szpital
Analiza tudzież specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni ugościć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, umożliwić odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników oraz zapewnić obligacja spośród ich strony oraz animować natomiast katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, i tym samym nasilenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza zagrożenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem a stronami trzecimi.
Zapewnia wiara i pewność pośród pacjentów poprzez zapewnienie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą non stop unosić postać opieki http://www.przyjemski.eu zaś gwarantować zgodność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, że informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej prawdopodobnie zostać podjęta rozstrzygnięcie o ponownym badaniu lub cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy sposób aż do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, wsio czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts