Kredytowanie szpitali jest podróżą, zaś nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem gwoli każdej firmy, żeby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, gdzie stan opieki nie prawdopodobnie egzystować narażone na szkoda za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezmiernie działający a działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych a technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nagminnie słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, natomiast akredytowanie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przy użyciu organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu oraz poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, jako doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów oraz procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, gdy dodatkowo prowadzi za pomocą bieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest poręka wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypuszczalnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tym momencie funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana albo licencjonowana dzięki odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie przed oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego dzięki Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości zaś parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami w tej chwili stosowanymi za sprawą szpital
Analiza zaś dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni ugościć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników zaś zapewnić zaangażowanie z ich strony oraz ożywiać natomiast katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, oraz tym samym intensyfikacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza zagrożenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem tudzież stronami trzecimi.
Zapewnia wiara i pewność pośród pacjentów poprzez przyrzeczenie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna ponad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą nieustająco unosić jakość opieki http://www.przyjemski.eu zaś zapewniać kompatybilność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż dana jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas prawdopodobnie zostać podjęta uchwała o ponownym badaniu lub cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy wyjście do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, ogół czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts