Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI oraz czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też odbiornik EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu dzięki zespół konturowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wypatrzyć promieniowane a przewodzone emisje generowane za pomocą rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, równie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, no jak urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej tudzież częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI bądź analizator widma.

Co owo jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem sprzęt elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo kunszt sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja a ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają doniosłość na bieg postępowanie EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest również przewodzony, kiedy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby uzyskiwać testy EMI?

Istnieje wiele czynników, które powodują, iż procedura EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna ambaras w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jednakże wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC a że o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, ponieważ zasilacze służą dość w charakterze „posłaniec” aniżeli zarzewie problemów EMC.

Pozostaje jeszcze zagadnienie kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest wielce http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce dolny aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts