Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI natomiast czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) bądź w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą agregat przeznaczony wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za pośrednictwem akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami tudzież przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe natomiast analizatory widma, równie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, naprawdę kiedy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej oraz częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki odbiornik EMI lub analizator widma.

Co to jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwa rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez narzędzie elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zdolność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie a ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają doniosłość na tok tryb EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest zarówno przewodzony, kiedy a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest wykonywać testy EMI?

Istnieje wiele czynników, które powodują, że modus EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym z nich jest pozorna rafa w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją choć wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC a że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bo zasilacze służą raczej jak „posłaniec” aniżeli genealogia problemów EMC.

Pozostaje coraz idea kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest wysoko http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest znacznie niższy niż cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts