Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI tudzież czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pośrednictwem kompleks przeznaczony wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane dzięki akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami i przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ano kiedy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej oraz częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem urządzenie odbiorcze EMI względnie analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na para rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane dzięki aparat elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to sztuka sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie tudzież ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają ważność na przebieg tryb EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu albo innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest w podobny sposób przewodzony, kiedy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się wykonywać testy EMI?

Istnieje wiele czynników, które powodują, iż sposób EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna problem w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, albowiem zasilacze służą dość jak „posłaniec” niż początek problemów EMC.

Pozostaje coraz temat kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest znacznie http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest znacznie dolny niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts